Zonnepanelen leggen: een duurzame keuze

Zonnepanelen plaatsen is ongetwijfeld een van de meest effectieve manieren om duurzaam stroom op te wekken. Ze zetten zonne-energie om in elektriciteit. Deze laatste kan je dan zelf gebruiken of verkopen aan de energieleverancier. 

Waarom kiezen voor zonnepanelen?

Zonnepanelen zijn een heel rendabele investering, die je al in enkele jaren terugverdient door een lagere energiefactuur. Als eigenaar van zonnepalen win je drie keer: een eerste maal door jouw gratis geproduceerde elektriciteit zelf te gebruiken en hierdoor dus je netafname te verminderen. Dit heten we zelfconsumptie of eigenverbruik. Een tweede maal door de geproduceerde elektriciteit, die je zelf niet kan gebruiken, terug op het net te injecteren. Hiervoor ontvang je een injectievergoeding. Vergelijk de tarieven hiervan op mijnenergie.be en v-test van de VREG. De derde win zijn de subsidies waarvoor je in aanmerking komt. Je vindt ze op mijnverbouwpremie.be

Zonnepanelen produceren elektriciteit op een propere manier. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen stoten ze geen schadelijke stoffen uit tijdens het opwekken van energie. Bovendien is zonne-energie onuitputtelijk.

Nog meer voordelen

Naast een economisch en ecologisch voordeel hebben zonnepanelen ook weinig onderhoud nodig. Ze kunnen op bijna elk gebouw geïnstalleerd worden en hebben een lange levensduur. Bovendien stijgt de waarde van je woning of bedrijfsgebouw. De energetische eisen bij een renovatie, nieuwbouw, verhuur of verkoop nemen nog steeds toe waardoor elke inspanning op groen energievlak gewaardeerd wordt. Het plaatsen van zonnepanelen is voor veel gezinnen en bedrijven een eerste stap naar een groenere toekomst

De expertise van Ostijn

Het klinkt logisch dat je zoveel mogelijk van je geproduceerde elektriciteit zelf gaat gebruiken. Dat is niet altijd evident, aangezien de zon enkel overdag schijnt en je dan niet per se in je gebouw aanwezig bent.

Ostijn ontwerpt en installeert niet enkel je zonnepanelen, maar probeert ook je eigenverbruik te verhogen. Dit gebeurt door een goede integratie van je zonnepaneleninstallatie met je bestaande elektrische installatie. Daarom voegen we een slimme sturing toe van je grootste elektrische verbruikers zoals warmtepompen, wasmachines, droogkasten, laadpalen, de productie van warm water, enz. Het geheel van deze sturing heet een energiemanager. Deze moet bovenal eenvoudig zijn, automatisch werken en mag geen impact hebben op je comfort.

Ontdek bij energiemanagement meer over slimme sturingen

De elektrische installatie van je gebouw is in volle ontwikkeling, net zoals recente evoluties zoals thuisbatterijen, laadpalen en energiemanagers.

Wij zien er op toe dat jouw installatie flexibel en toekomstgericht is, zodat deze evoluties naadloos samenwerken met je nieuwe zonnepaneleninstallatie.

Vraag ons een offerte voor het plaatsen van zonnepanelen!

Vaak gestelde vragen over zonnepanelen

  • Leveren zonnepanelen ook energie in de winter? 

Ja, ook tijdens de winter produceren je zonnepanelen elektriciteit. De maanden november, december en januari leveren echter aanzienlijk minder op dan de overige maanden. 92% van de jaarproductie gebeurt van februari tot en met oktober. Het rendement van een zonnepaneel is het hoogst bij koude buitentemperaturen. Een koudige zonnige winter-, lente- of herfst-dag kan bijgevolg een mooie opbrengst genereren.

  • Wat is de levensduur van zonnepanelen?

De meeste fabrikanten garanderen een lange garantie op de panelen, sommige zelfs tot 30 jaar. Weet dat de eerste zonnepanelen dateren van de jaren '60 (ruimtevaart). De technologie is dus allerminst nieuw en heeft zijn duurzaamheid bewezen. Gemiddeld genomen gaan we uit van een levensduur van 25 jaar voor de zonnepanelen. De omvormer heeft een kortere levensduur. Daar mag u rekenen op 10 à 15 jaar. De fabrieksgaranties op omvormers variëren van 5 tot 10 jaar.

  • Welke oriëntatie op mijn dak is aangeraden? 

De hoogste jaarlijkse energieproductie wordt bekomen door een zuid-oriëntatie met afwijking tussen 10° oost tot 25° west. De ideale hellingshoek bedraagt 30 à 35°. Geen nood indien uw dak eerder gericht is naar het oosten of westen. Een volledig oostgericht of westgericht dak levert nog steeds 84% van de productie van een zuidgericht dak. Conclusie: elke dak met oriëntatie tussen oost en west is interessant voor de plaatsing van zonnepanelen. 

Er kan zelfs opzettelijk gekozen worden voor een oost-west opstelling. Bij een oost-west opstelling is de jaarlijkse productie niet maximaal maar wordt er relatief gezien wel meer 's morgens en 's avonds geproduceerd en minder overdag. Dit kan interessant zijn om het eigenverbruik te laten toenemen aangezien de verbruikspieken zich vaak dan situeren. Bovendien kunnen er meer panelen worden geplaatst op platte daken in een oost-west opstelling. 

  • Brengen zonnepanelen na 10 à 15 jaar nog evenveel op? 

Het rendement van zonnepanelen zakt jaarlijks een klein beetje door degradatie van de panelen. Dit wordt gecompenseerd doordat er het aantal zonne-uren jaar op jaar toeneemt. Hierdoor zien we bij onze klanten dat de jaarlijkse productie quasi stabiel blijft.

  • Wat is de impact van zonnepanelen op het E-peil van mijn gebouw? 

Naargelang de grootte van de installatie neemt het E-peil van je gebouw aanzienlijk af. Hoe lager het E-peil, hoe zuiniger je gebouw is. Een PV-installatie van 8 panelen (+/- 3000 Wpiek) resulteert in een daling van 10 à 15 punten.

EEN ANDERE VRAAG OVER ZONNEPANELEN? CONTACTEER ONS!